Registrera ditt ägarbevis för ASSA d12-cylinder

/global/scaled/5771x2511x277x1381x1000x435/Other-assa-se-kundservice-bilder-kundservice-regd12.jpg

Här kan du registrera ett ägarbevis kopplat till din ASSA d12-cylinder och nyckel.

Ägarbeviset gör det möjligt att få extra nycklar och cylindrar tillverkade via en ASSA-licensierad servicestation, även om den blå brickan skulle förloras. Observera att den blå brickan ska betraktas och hanteras som en värdehandling.

Vid registrering av ägarbevis behöver du den 7-siffriga koden från den blå brickan samt en 3-siffrig säkerhetskod som finns bifogad i förpackningen, alternativt är infräst på den blå brickan direkt efter den 7-siffriga koden. Nycklarna till d12 högsäkerhetscylinder är juridiskt skyddade mot illegal kopiering enligt svensk lag.

Kontakta ASSAs helpdesk på 0771-640 640 om du har några frågor.


Registrering av ägarbevis ASSA d12

*** Om dina uppgifter ***
¤ Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av ASSA AB. De personer som behandlar kunddata hos oss är belagda med sekretess. Personuppgiftsregistret förvaras tryggt och kan inte åtkommas utifrån.
¤ Av ASSA AB certifierade låssmeder kommer att ha tillgång till detta slutkundsregister, men då enbart till ditt d12-nummer som är en helt anonymiserad eller avidentifierad uppgift.
¤ Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (SFS 1998:204) rätt att avgiftsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
¤ Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
¤ Personuppgiftsansvarig: ASSA AB, org. nr. 556034-3161, Box 371, 631 05 Eskilstuna, 016-17 70 00, helpdesk@assa.se

samtycke *